Մեր առաքելությունը


Սպառողների ազգային ասոցիացիան առաջնորդվելով «Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքով և ասոցիացիայի Կանոնադրությամբ, առաքելություն ունի.