Լիցենզավորման մասին


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 30.05.2001